Victoria Nordtveit har sin utdannelse fra Universitetet i Agder, her hun har studert byggdesign med fordypning i teknisk planlegging. Hun har bred kunnskap om arealplanlegging og har erfaring fra detaljplaner, områdeplaner, mulighetsstudier, konseptutvikling, veiplanlegging og prosjektledelse. Hun er opptatt av at planene oppfyller tekniske krav og at de samtidig har mennesket i fokus. Hun utformer planer med bevisst relasjon til naturen og området de er en del av.

BjornAndresen