Endre Fennefoss Balchen ble uteksaminert fra Curtin University i Perth, Australia i november 2011. Han har siden januar 2012 jobbet med reguleringsplaner, prosjektledelse, visualisering og rådgivning innen plan- og bygningsloven. Endre er opptatt av kvalitativ urbanisme og viktigheten av medvirkning i planprosesser, og har allsidig erfaring med områdeplaner, detaljreguleringsplaner og prosjektledelse.

 

Endre