Bjørn er arealplanlegger fra Norges Landbrukshøyskole. Han har erfaring med prosessledelse og utarbeidelse av områderegulering, detaljregulering, utomhusplaner og utarbeidelse av skisseprosjekt for bebyggelse. Ledererfaring, samt prosjekt- og byggeledererfaring. Bjørn er opptatt av effektivitet og enkelhet, både i prosesser og i planer.

BjornAndresen