Anne-Marie Hovland Hansen

Anne-Marie Hovland Hansen har en stor interesse for natur og miljø og har et godt øye for detaljer innen design, arkitektur og utforming. Med fordypning innen teknisk planlegging tilegnet under studiet Byggdesign ved Universitetet i Agder har hun erfaring med konseptutvikling, mulighetsstudier, design og planutvikling. Som arealplanlegger er Anne-Marie er opptatt av å ta vare på kvalitetene som allerede eksisterer – å skape et samspill mellom arkitektur og omkringliggende natur.

Bjørn Andresen

Bjørn er arealplanlegger fra Norges Landbrukshøyskole. Han har erfaring med prosessledelse og utarbeidelse av områderegulering, detaljregulering, utomhusplaner og utarbeidelse av skisseprosjekt for bebyggelse. Ledererfaring, samt prosjekt- og byggeledererfaring. Bjørn er opptatt av effektivitet og enkelhet, både i prosesser og i planer.

Victoria Nordtveit

Victoria Nordtveit har sin utdannelse fra Universitetet i Agder, her hun har studert byggdesign med fordypning i teknisk planlegging. Hun har bred kunnskap om arealplanlegging og har erfaring fra detaljplaner, områdeplaner, mulighetsstudier, konseptutvikling, veiplanlegging og prosjektledelse. Hun er opptatt av at planene oppfyller tekniske krav og at de samtidig har mennesket i fokus. Hun utformer planer med bevisst relasjon til naturen og området de er en del av.