Fænmyr – Birkenes kommune – mindre endring av reguleringsplan