Dovreveien 5 – Lillesand kommune – Detaljregulering