Kristiansand kommune har kommet med forslag til ny kommuneplan. For oss som arbeider med planlegging og byutvikling, kan dette sammenlignes med at det kommer ny sesong av Game of Thrones. Planfolket tar jobben med å sette oss inn i ferske dokumenter, og deler våre tanker og observasjoner omkring ny kommuneplan.

I gjeldende kommuneplan er CB-tomta regulert som nåværende næringsvirksomhet. Dette er et formål som hovedsak skal brukes til produksjonsrettet virksomhet, inkludert lager.

Fargen er lilla og i gjeldende kommune ser kartet slik ut:

 

Utsnittet er fra gjeldende kommuneplan. CB-tomta er markert med stiplet rød sirkel. Kilde: Kristiansand kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har laget et eget temakart som de kaller «arealer som er endret» Ser man på dette kartet kan man se at Stålveien på Tinnheia har gått fra lilla til gult, Bosmyr i Vågsbygd har samme skjebne.

Kilde: Kristiansand kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vises ingen endring på CB-tomta. Likevel så ser forslag til nytt plankart for kommuneplanen slik ut:

Utsnittet viser forslag til ny kommeplan i Kristiansand. Formålet for CB-tomta er endret fra næring til bebyggelse og anlegg. Kilde: Kristiansand kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom man leser kommuneplanens planbeskrivelse så står bryggeriet og CB-tomta nevnt én gang.

I siste avsnitt om bydelen Grim er bryggeriet nevnt. Kilde: Kristiansand kommune

 

 

 

 

 

Likevel er formålet endret fra næringsvirksomhet til bebyggelse og anlegg. Så da spør vi: Er dette en tegnefeil, eller en bevisst gavepakke for tomteeiere som nå kan utvikle dette området til boliger?

BjornAndresen

Legg igjen en kommentar