Hva tilbyr vi?

Går du med tanker om å utvikle tomten din? Ønsker du endringer av en gjeldende plan?

I Planfolket påtar vi oss hele planprosessen. Det vil si fra idé og skissefasen til ferdig innsendt plan. Som uavhengig står vi fritt til å samarbeide med de arkitektene og ingeniørene med spesialkompetanse vi selv føler er best for hvert prosjekt. Dette mener vi gjør prosjektene bedre, mer forutsigbare og sikrer fremdrift og økonomi.

Planfolket er et uavhengig plankontor som tilbyr bistand og kompetanse til å utarbeide reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. I tillegg til reguleringsplaner tilbyr vi , analyser, rådgivning og prosjektledelse.

Våre prosjekterKontakt oss

Hvem er vi?

  • Bjørn er arealplanlegger fra Norges Landbrukshøyskole. Han har erfaring med prosessledelse og utarbeidelse av områderegulering, detaljregulering, utomhusplaner og utarbeidelse av skisseprosjekt for bebyggelse. Ledererfaring, samt prosjekt- og byggeledererfaring. Bjørn er opptatt av effektivitet og enkelhet, både i prosesser og i planer.

    Bjørn Andresen
  • Victoria Nordtveit har sin utdannelse fra Universitetet i Agder, her hun har studert byggdesign med fordypning i teknisk planlegging. Hun har bred kunnskap om arealplanlegging og har erfaring fra detaljplaner, områdeplaner, mulighetsstudier, konseptutvikling, veiplanlegging og prosjektledelse. Hun er opptatt av at planene oppfyller tekniske krav og at de samtidig har mennesket i fokus. Hun utformer planer med bevisst relasjon til naturen og området de er en del av.

    Victoria Nordtveit