Hva tilbyr vi?

Går du med tanker om å utvikle tomten din? Ønsker du endringer av en gjeldende plan?

I Planfolket påtar vi oss hele planprosessen. Det vil si fra idé og skissefasen til ferdig innsendt plan. Som uavhengig står vi fritt til å samarbeide med de arkitektene og ingeniørene med spesialkompetanse vi selv føler er best for hvert prosjekt. Dette mener vi gjør prosjektene bedre, mer forutsigbare og sikrer fremdrift og økonomi.

Vårt fortinn i tillegg til høy faglig kvalitet, er vårt fokus på medvirkning og visualisering. Medvirkning i planarbeid er ikke bare viktig, men forankret i plan- og bygningsloven. Det vi gjør, er at vi ikke bare gjør det plan- og bygningsloven sier er et minimum. Vi legger mer energi og krefter i medvirkning for å eliminere støy og problemer tidlig i planprosessen. Dette gir en mer smidig kommunal behandling; både hos administrasjonen og hos politikerne. Vi ønsker en moderne form for planlegging som er både transparent og åpen. Vi tror kundene våre vil ha mer igjen for dette da man tidlig kan begynne å markedsføre prosjektet og skape en synlig og tydelig profilering som er forankret i reguleringsplanen.

Vi benytter alltid 3D i vårt plan- og analysearbeid. Vi har god erfaring med å visualisere reguleringsplaner i 3D. Vi benytter effektiv programvare som gjør det enkelt å visualisere forskjellige konsepter og ferdig plan. Dette gjør det lettere for beslutningstakere å ha det rette inntrykket av planen og vi mener at dette også bidrar til en smidig prosess.

Planfolket er et uavhengig plankontor som tilbyr bistand og kompetanse til å utarbeide reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. I tillegg til reguleringsplaner tilbyr vi visualisering, analyser, rådgivning og prosjektledelse.

Våre prosjekterKontakt oss

Hvem er vi?

  • Anne-Marie Hovland Hansen har en stor interesse for natur og miljø og har et godt øye for detaljer innen design, arkitektur og utforming. Med fordypning innen teknisk planlegging tilegnet under studiet Byggdesign ved Universitetet i Agder har hun erfaring med konseptutvikling, mulighetsstudier, design og planutvikling. Som arealplanlegger er Anne-Marie er opptatt av å ta vare på kvalitetene som allerede eksisterer – å skape et samspill mellom arkitektur og omkringliggende natur.

    Anne-Marie Hovland Hansen
  • Bjørn er arealplanlegger fra Norges Landbrukshøyskole. Han har erfaring med prosessledelse og utarbeidelse av områderegulering, detaljregulering, utomhusplaner og utarbeidelse av skisseprosjekt for bebyggelse. Ledererfaring, samt prosjekt- og byggeledererfaring. Bjørn er opptatt av effektivitet og enkelhet, både i prosesser og i planer.

    Bjørn Andresen
  • Victoria Nordtveit har sin utdannelse fra Universitetet i Agder, her hun har studert byggdesign med fordypning i teknisk planlegging. Hun har bred kunnskap om arealplanlegging og har erfaring fra detaljplaner, områdeplaner, mulighetsstudier, konseptutvikling, veiplanlegging og prosjektledelse. Hun er opptatt av at planene oppfyller tekniske krav og at de samtidig har mennesket i fokus. Hun utformer planer med bevisst relasjon til naturen og området de er en del av.

    Victoria Nordtveit