Anne-Marie Hovland Hansen har en stor interesse for natur og miljø og har et godt øye for detaljer innen design, arkitektur og utforming. Med fordypning innen teknisk planlegging tilegnet under studiet Byggdesign ved Universitetet i Agder har hun erfaring med konseptutvikling, mulighetsstudier, design og planutvikling. Som arealplanlegger er Anne-Marie er opptatt av å ta vare på kvalitetene som allerede eksisterer – å skape et samspill mellom arkitektur og omkringliggende natur.

Endre