PROSJEKTER

PROSJEKTER

Furåsen – mindre endring av reguleringsplan i Valle kommune

Planfolket bistår kunde med en mindre endring av reguleringsplan i Valle kommune

Skarpøya Nord – detaljregulering i Søgne kommune

Planfolket bistår private grunneiere med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord i Søgne kommune.

Kongens gate skole – detaljregulering i Kristiansand kommune

Planfolket bistår TBG arkitekter med utarbeidelse av plankart og SOSI for detaljregulering av Kongens gate skole i Kristiansand kommune. Reguleringsplanen legger opp til fortetting i Kvadraturen med etablering av leiligheter i den gamle skolebebyggelsen, samt nybygg.

Dovreveien 5 – detaljregulering i Lillesand kommune

Planfolket arbeider med detaljregulering for Dovreveien 5 i Lillesand kommune. Planen legger opp til etablering av moderne leilighetsbygg med gode og fremtidsrettede løsninger.

Mineralparken – detaljregulering i Evje og Hornnes kommune

I samarbeid med TBG arkitekter AS og Siv. Ing. A. Reinertsen bistår Planfolket med utarbeidelse av detaljregulering for Mineralparken i Evje og Hornnes kommune. Planarbeidet legger opp til fremtidig  utvikling  av Mineralparken som en destinasjon av regional betydning.

Brekkekjær – detaljregulering i Lillesand kommune

I samarbeid med Arkitektkontoret Inger Lise Syvertsen og BIT Consept bistår Planfolket med utarbeidelse av detaljregulering for Brekkekjær i Lillesand kommune.

Storevoll – detaljregulering i Vennesla kommune

Utarbeidelse og ferdigstilling av detaljregulering for 12 boenheter på Storevoll i Vennesla kommune.

Fænmyr – Endring av reguleringsplan i Birkenes kommune

Planfolket bisto privat kunde med mindre endring av reguleringsplan.

Lokal. Forutsigbar. Bærekraftig.