Om Planfolket

Planfolket er et rendyrket og uavhengig plankontor som holder til i Skippergata 13-19 i Kristiansand. Vårt kjerneområde er område- og detaljregulering, samt visualisering av planer og rådgivning innenfor plan- og bygningsloven. Det betyr at vi hjelper våre kunder med å utarbeide reguleringsplaner for å realisere byggeprosjekter. Vi har erfaring fra bolig- og hytteprosjekter samt næringsarealer. Vår filosofi er at vi skal være lokale, forutsigbare og bærekraftige. I dette legger vi at vi skal ha god lokalkunnskap, gi våre kunder økt forutsigbarhet og oversikt i en planprosess og at vi skal planlegge etter prinsipper om bærekraftig utvikling.

I Planfolket påtar vi oss hele planprosessen. Det vil si fra idé og skissefasen, til ferdig innsendt plan. Som uavhengig står vi fritt til å samarbeide med de arkitektene og ingeniørene med spesialkompetanse vi selv føler er best for hvert prosjekt. Dette mener vi gjør prosjektene bedre, mer forutsigbare og sikrer fremdrift og økonomi.

Ring oss eller ta en tur innom kontoret vårt i dag for en uformell diskusjon om ditt prosjekt!