Om Planfolket

Om Planfolket

Planfolket er et nytt og uavhengig plankontor som holder til i Tollbodgata 52 i Kristiansand. Planfolket er et resultat av et ønske om et helt uavhengig og reindyrka plankontor som fokuserer på by- og arealplanlegging. Vårt kjerneområde er område- og detaljregulering. Det betyr at vi hjelper våre kunder med å utarbeide reguleringsplaner for å realisere byggeprosjekter. Vi har erfaring fra bolig- og hytteprosjekter samt næringsarealer. Vår filosofi er at vi skal være lokale, forutsigbare og bærekraftige. I dette legger vi at vi skal ha god lokalkunnskap, gi våre kunder økt forutsigbarhet og oversikt i en planprosess og at vi skal planlegge etter prinsipper om bærekraftig utvikling.

Planfolket ble startet 1. november i 2016 av Endre Fennefoss Balchen. Endre har en Bachelor with honours i Urban and Regional Planning fra Curtin University i Australia og har fem års erfaring fra ingeniørfirma og arkitektfirma i Kristiansand. Dette har gitt en god innsikt i to like, men også veldig forskjellige verdener. Planfolket tar med seg det viktigste fra begge disse verdenene. Kreativitet og gjennomførbarhet. Planfolkets planer skal være nyskapende og kreative, men de skal alltid ha fokus på realistiske og gjennomførbare løsninger.

I Planfolket påtar vi oss hele planprosessen. Det vil si fra idé og skissefasen til ferdig innsendt plan. Som uavhengig står vi fritt til å samarbeide med de arkitektene og ingeniørene med spesialkompetanse vi selv føler er best for hvert prosjekt. Dette mener vi gjør prosjektene bedre, mer forutsigbare og sikrer fremdrift og økonomi.

Vårt fortinn i tillegg til høy faglig kvalitet, er vårt fokus på medvirkning og visualisering. Medvirkning i planarbeid er ikke bare viktig, men forankret i plan- og bygningsloven. Det vi gjør, er at vi ikke bare gjør det plan- og bygningsloven sier er et minimum. Vi legger mer energi og krefter i medvirkning for å eliminere støy og problemer tidlig i planprosessen. Dette gir en mer smidig kommunal behandling; både hos administrasjonen og hos politikerne. Vi ønsker en moderne form for planlegging som er både transparent og åpen. Vi tror kundene våre vil ha mer igjen for dette da man tidlig kan begynne å markedsføre prosjektet og skape en synlig og tydelig profilering som er forankret i reguleringsplanen.

Vi benytter alltid 3D i vårt plan- og analysearbeid. Vi har god erfaring med å visualisere reguleringsplaner i 3D. Vi benytter effektiv programvare som gjør det enkelt å visualisere forskjellige konsepter og ferdig plan. Dette gjør det lettere for beslutningstakere å ha det rette inntrykket av planen og vi mener at dette også bidrar til en smidig prosess.

Ring oss eller ta en tur innom kontoret vårt i dag for en uformell diskusjon om ditt prosjekt!

Lokal. Forutsigbar. Bærekraftig.