Blogg

Bruk av 3D i planlegging

I Planfolket bruker vi aktivt 3D i utarbeidelse av reguleringsplaner. Det er flere grunner til at vi gjør dette. I dette innlegget skal vi forklare litt om hvorfor vi mener 3D gir bedre reguleringsplaner og kan brukes til å løfte alle prosjekter innen by- og arealplanlegging. All by- og arealplanlegging handler om fysiske omgivelser og

Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplan i plansystemet I Norge er planleggingssystemet etablert som et planhierarki. Planer fra et høyere nivå legger føringer for planer på et lavere nivå. Dette innebærer at en regionalplan styrer en kommuneplan, og en kommuneplan styrer en reguleringsplan, som igjen styrer byggesaken. Derfor må reguleringsplaner som utarbeides ha røtter i målsetninger gitt i høyere nasjonale